GAKU

Szkolenia

Egzaminy

Terminy szkoleń

Kontakt

Strona startowa

Menadżer Testów

Advanced Level Test Manager

Szkolenie omawia zagadnienia pomagające w wypełnianiu roli menadżera testów:

 • Definiowanie celów i strategii testowania.
 • Planowanie i nadzorowanie wykonywania zadań.
 • Określanie wymaganych aktywności.
 • Wybieranie i zarządzanie zasobami przydzielonymi do zadań.
 • Tworzenie i organizowanie zespołów testerskich.
 • Wspieranie i rozwój komunikacji zarówno wewnętrznej jak i z innymi jednostkami organizacyjnymi.
 • Uzasadnianie decyzji i przygotowywanie raportów.

Program kursu obejmuje następujące działy:

 • Testing Process
 • Test Management
 • Reviews
 • Defect Management
 • Improving the Testing Process
 • Test Tools and Automation
 • People Skills - Team Composition

Szkolenie jest realizowane w oparciu o syllabus ISTQB: PDF, EPUB, MOBI.

Czas trwania szkolenia: 5 dni
Cena: 4200 PLN +23% VAT/os
(Cena do negocjacji dla zorganizowanych grup)

Analityk Testów

Advanced Level Test Analyst

Kurs przedstawia tematy wspierające zdolności analityka testów takie jak:

 • Tworzenie zadań zdefiniowanych w strategii.
 • Dogłębne analizowanie systemów celem dostarczenia produktu o jakości wymaganej przez klienta.
 • Szacowanie wymagań systemów dla potwierdzenia ich poprawności.
 • Przygotowanie, wykonywanie i raportowanie wykonywanych zadań.
 • Dostarczanie danych potwierdzających analizy.
 • Tworzenie narzędzi oraz technik potrzebnych do osiągnięcia założonych celi.

W skład szkolenia wchodzą następujące bloki tematyczne:

 • Testing Process
 • Test Management - Responsibilities for the Test Analyst
 • Test Techniques
 • Testing Software Quality Characteristics
 • Reviews
 • Defect Management
 • Test Tools

Szkolenie jest realizowane w oparciu o syllabus ISTQB: PDF, EPUB, MOBI.

Czas trwania szkolenia: 4 dni
Cena: 3900 PLN +23% VAT/os
(Cena do negocjacji dla zorganizowanych grup)

Techniczny Analityk Testów

Advanced Level Technical Test Analyst

Specjalizacja technicznego analityka testów wymaga znajomości następujących obszarów:

 • Tworzenie zadań zdefiniowanych w strategii z punktu widzenia wymagań technicznych.
 • Analizowanie wewnętrznej struktury systemów by dostarczyć produkt o wymaganej jakości.
 • Ocena technicznych parametrów systemu takich jak bezpieczeństwo, wydajność itp.
 • Przygotowanie, wykonywanie i raportowanie wykonywanych zadań.
 • Prowadzenie czynności technicznych.
 • Dostarczanie danych potwierdzających analizy.
 • Tworzenie narzędzi oraz technik potrzebnych do osiągnięcia założonych celi.

Uczestnicy tego szkolenia zostaną zapoznani z poniższymi zagadnieniami:

 • The Technical Test Analyst's Tasks in Risk-Based Testing
 • Structure-Based Testing
 • Analytical Techniques
 • Quality Characteristics for Technical Testing
 • Reviews
 • Test Tools and Automation

Szkolenie jest realizowane w oparciu o syllabus ISTQB: PDF, EPUB, MOBI.

Czas trwania szkolenia: 3 dni
Cena: 3700 PLN +23% VAT/os
(Cena do negocjacji dla zorganizowanych grup)

Test Automation Engineer

Advanced Level Test Automation Engineer

Szkolenie omawia zagadnienia związane z automatyzacją testów w organizacji:

 • Definiowanie celów i strategii dla automatyzacji.
 • Planowanie i budowa ogólnej architektury testów automatycznych .
 • Metryki powiązane z automatyzacją.
 • Wybieranie testów do automatyzacji.
 • Podejścia do automatyzacji przypadków testowych.
 • Ocena i łagodzenie ryzyk związanych z automatyzacją testów.

Program kursu obejmuje następujące działy:

 • Introduction and Objectives for Test Automation
 • Preparing for Test Automation
 • The Generic Test Automation Architecture
 • Deployment Risks and Contingencies
 • Test Automation Reporting and Metrics
 • Transitioning Manual Testing to an Automated Environment
 • Verifying the TAS
 • Continuous Improvement

Szkolenie jest realizowane w oparciu o syllabus ISTQB: PDF, EPUB, MOBI.

Czas trwania szkolenia: 3 dni
Cena: 3500 PLN +23% VAT/os
(Cena do negocjacji dla zorganizowanych grup)

Zapytaj o szkolenie Kurs podstawowy Terminy szkoleń Zamknij